Apie mus

Struktūra

LIETUVOS GLAUKOMOS DRAUGIJA

LGD yra savanoriška visuomeninė organizacija,vienijanti akių ligų gydytojus,besidominčius glaukomos etiologijos, patogenezės,diagnostikos, profilaktikos ir kitais klausimais.

Draugija buvo įkurta 2000 m.balandžio 25d.
Draugijos veiklos tiksas yra skatinti ir populiarinti mokslą apie glaukomą,padėti visiems besidomintiems šia oftalmologijos sritimi siekti profesinio tobulėjimo ir bendradarbiavimo bei formuoti visuomenės nuomonę apie šią ligą.

Metinis draugijos nario mokestis 20 eurų, kurį galima pervesti į žemiau nurodytą banko sąskaita arba mokėti Draugijos iždininkei gyd. Danutei Juškienei.

LGD uždaviniai yra:

  • Inicijuoti,kurti ir vykdyti įvairias glaukomos tyrimo, diagnostikos,gydymo ir profilaktikos programas ir projektus;
  • Informuoti medicinos ir farmacijos specialistus bei visuomenę apie pasiekimus ir laimėjimus glaukomos srityje;
  • Organizuoti ir pravesti konferencijas,seminarus, paskaitas, kursus ir kitus profesinio tobulinimosi renginius,leidybinę bei kitą teisėtą veiklą apie glaukomą.
  • Rinkti informaciją ir sisteminti mokslinius projektus šioje srityje.Teikti turimą informaciją apie vykdomus projektus,galimybę juose dalyvauti ir apie jų pritaikymą praktikoje.
  • Bendradarbiauti su giminingomis tarptautinėmis ir kitose valstybėse veikiančiomis organizacijomis.

Lietuvos glaukomos draugiją sudaro tikrieji nariai,garbės nariai ir rėmėjai.Šiuo metu draugijoje 95 nariai, t.y.ji vienija beveik ketvirtadalį visų Lietuvos oftalmologų. Draugijos rėmėjais gali būti Lietuvos ir užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys,LR įstatymų nustatyta tvarka teikiantys materialinę ar intelektualinę paramą Draugijai. Asmenys, norintys įstoti į Draugiją,pateikia prašymą Draugijos valdybai,kuri priima naujus narius.

LGD valdymo organai
Draugijos aukščiausias valdymo organas yra suvažiavimas.jis šaukiamas ne rečiau kaip 1 kartą per 3 metus.Išimtinės jo teisės yra draugijos prezidento,valdybos ir revizijos komisijos rinkimai arba atšautimas,įstatų keitimas,padalinių steigimas ir likvidavimas,nario mokesčio nustatymas.
Draugijos nuolatiniai valdymo organai yra valdyba ir revzijos komisija.Valdyba yra suvažiavimo metu išrinktas Draugijos vykdomasis vadovavimo organas ir veikia jos vardu.

Valdybą sudaro 5asmenys:prezidentas, viceprezidentas, sekretorius,iždininkas ir dar vienas valdybos narys.

LGD prezidentė prof. Ingrida Janulevičienė -
vadovauja valdybos veiklai ir atstovauja Draugijai.
(tel. 8 37 326760,
el.paštas: ingrida.januleviciene@kaunoklinikos.lt).
LGD sekretorė - doc. Loreta Kuzmienė
LGD valdybos narė - gyd. Aušra Butkienė
(tel.8 37 326098,
el.paštas:ausra.butkiene@one.lt)
LGD iždininkė - gyd.Danutė Juškienė;
(tel. 8 37 32 17 53,
el.paštas:juskienedanute@yahoo.co.uk)

LGD valdybos narė - dr. Aurija Kalasauskienė


Kontaktai

Kodas 195700231.
Eivenių g. 2, LT-3007 Kaunas
Tel. (8-37) 326760
Faks.(8-37) 326146
E-mail: ingrida.januleviciene@kaunoklinikos.lt

AB SEB Vilniaus bankas
A/s LT66 7044 0600 0339 1485

Jei iš užsienio:
AB SEB Vilniaus bankas
swift CBVI LT 2X
A/s LT66 7044 0600 0339 1485

 

| Į pradžią |